Жилищен комплекс до НСА

Жилищен комплекс до НСА

Район

Студентски град

Етап на застрояване

Разрешение за ползване

Тип имот

Жилищен комплекс

ВРЪЗКА С ЕКИП ПРОДАЖБИ

ФеърПлей Интернешънъл АД

Отдел Продажби

инж. Ивайло Панов

моб. тел.: 0888 444 544;

моб. тел.: 0885 600 006

тел.: 02/ 8 199 175

e-mail: d.nateva@fpi.bg 

Изпратете запитване
Вход Етаж Номер на апартамент Застроена площ Обща площ Брой спални Ценa (в Евро) Статус
1 1 1 66,38 77,20 2 0 Продаден
1 1 2 116,79 136,02 3 0 Продаден
1 1 3 63,60 73,97 1 0 Продаден
1 1 4 64,96 75,34 2 0 Продаден
1 1 5 68,53 79,48 2 0 Продаден
1 1 6 55,72 64,80 1 0 Продаден
1 2 7 66,38 77,65 2 0 Продаден
1 2 8 116,79 136,82 3 0 Продаден
1 2 9 63,60 74,40 1 0 Продаден
1 2 10 64,96 75,78 2 0 Продаден
1 2 11 68,53 79,94 2 0 Продаден
1 2 12 55,72 65,18 1 0 Продаден
1 3 13 66,38 77,65 2 0 Продаден
1 3 14 116,79 136,82 3 0 Продаден
1 3 15 63,60 74,40 1 0 Продаден
1 3 16 62,23 72,59 2 0 Продаден
1 3 17 66,10 77,11 2 0 Продаден
1 3 18 55,72 65,18 1 0 Продаден
1 4 19 66.38 77.65 2 0 Продаден
1 4 20 114,68 134,35 3 0 Продаден
1 4 21 59,28 69,35 1 0 Продаден
1 4 22 60,47 70,54 2 0 Продаден
1 4 23 66,10 77,11 2 0 Продаден
1 4 24 55,72 65,18 1 0 Продаден
1 5 25 66,38 77,65 2 0 Продаден
1 5 26 114,68 134,35 3 0 Продаден
1 5 27 59,28 69,35 1 0 Продаден
1 5 28 60,47 70,54 2 0 Продаден
1 5 29 66,10 77,11 2 0 Продаден
1 5 30 55,72 65,18 1 0 Продаден
1 6 31 179,85 210,75 3 0 Продаден
1 6 32 59,28 69,35 1 0 Продаден
1 6 33 60,47 70,54 2 0 Продаден
1 6 34 66,10 77,11 2 0 Продаден
1 6 35 55,72 65,18 1 0 Продаден
1 7 36 139,14 161,42 3 0 Продаден
1 7 37 93,56 108,37 2 0 Продаден
1 7 38 102,05 117,97 3 0 Продаден
2A 1 1 73,40 84,33 2 0 Продаден
1 2 98,00 113,42 3 0 Продаден
2A 2 3 95,40 111,67 3 0 Продаден
2 4 118,50 139,80 3 0 Продаден
2A 2 5 51,90 61,34 1 0 Продаден
2 6 62,70 73,77 1 0 Продаден
2 7 101,00 118,14 3 0 Продаден
2 8 48,60 56,68 1 0 Продаден
3 9 95,40 111,67 3 0 Продаден
3 10 118,50 139,80 3 0 Продаден
3 11 51,90 61,34 1 0 Продаден
2A 3 12 62,70 73,99 1 0 Продаден
3 13 101,00 118,48 3 0 Продаден
2A 3 14 48,60 56,84 1 0 Продаден
4 15 95,40 111,67 3 0 Продаден
4 16 118,50 139,80 3 0 Продаден
4 17 51,90 61,34 1 0 Продаден
4 18 62,70 73,99 1 0 Продаден
4 19 101,00 118,48 3 0 Продаден
4 20 48,60 56,84 1 0 Продаден
5 21 95,40 111,67 3 0 Продаден
5 22 118,50 139,80 3 0 Продаден
5 23 51,90 61,34 1 0 Продаден
5 24 62,70 73,99 1 0 Продаден
5 25 101,00 118,48 3 0 Продаден
5 26 48,60 56,84 1 0 Продаден
6 27 95,40 111,67 3 0 Продаден
2A 6 28 118,50 139,80 3 0 Продаден
2A 6 29 51,90 61,34 1 0 Продаден
6 30 62,70 73,99 1 0 Продаден
2A 6 31 101,00 118,48 3 0 Продаден
6 32 48,60 56,84 1 0 Продаден
2A 7 33 95,40 111,67 3 0 Продаден
7 34 118,50 139,80 3 0 Продаден
2A 7 35 51,90 61,34 1 0 Продаден
7 36 62,70 73,99 1 0 Продаден
2A 7 37 101,00 118,48 3 0 Продаден
7 38 48,60 56,84 1 0 Продаден
8 39 172,10 200,88 3 0 Продаден
8 40 51,90 60,78 1 0 Продаден
2A 8 41 62,70 73,33 1 0 Продаден
2A 8 42 101,00 117,46 3 0 Продаден
8 43 48,60 56,36 1 0 Продаден
1 1 73,40 85,01 2 0 Продаден
1 2 98,00 113,15 3 0 Продаден
2 3 95,40 112,58 3 0 Продаден
2 4 71,14 83,83 2 0 Продаден
2 5 49,66 58,43 1 0 Продаден
2 6 51,90 60,79 1 0 Продаден
2 7 62,70 73,55 1 0 Продаден
2 8 97,10 114,07 2 0 Резервиран
2 9 48,60 57,10 1 0 Продаден
3 10 95,40 112,58 3 0 Продаден
3 11 71,14 83,83 2 0 Продаден
3 12 49,66 58,43 1 0 Продаден
3 13 51,90 60,79 1 0 Продаден
3 14 62,70 73,77 1 0 Продаден
3 15 97,10 114,42 2 0 Продаден
3 16 48,60 57,27 1 0 Продаден
4 17 95,40 112,58 3 0 Продаден
4 18 71,14 83,83 2 0 Продаден
4 19 49,66 58,43 1 0 Продаден
4 20 51,90 60,79 1 0 Продаден
4 21 62,70 73,77 1 0 Продаден
4 22 97,10 114,42 2 0 Продаден
4 23 48,60 57,27 1 0 Продаден
5 24 95,40 112,58 3 0 Продаден
5 25 71,14 83,83 2 0 Продаден
5 26 49,66 58,43 1 0 Продаден
5 27 51,90 60,79 1 0 Продаден
5 28 62,70 73,77 1 0 Продаден
5 29 97,10 114,42 2 0 Продаден
5 30 48,60 57,27 1 0 Продаден
6 31 95,40 112,58 3 0 Резервиран
6 32 71,14 83,83 2 0 Продаден
6 33 49,66 58,43 1 0 Продаден
6 34 51,90 60,79 1 0 Продаден
6 35 62,70 73,77 1 0 Продаден
6 36 97,10 114,42 2 0 Продаден
6 37 48,60 57,27 1 0 Продаден
7 38 95,40 112,58 3 0 Продаден
7 39 71,14 83,83 2 0 Продаден
7 40 49,66 58,43 1 0 Продаден
7 41 51,90 60,79 1 0 Продаден
7 42 62,70 73,77 1 0 Продаден
7 43 97,10 114,42 2 0 Продаден
7 44 48,60 57,27 1 0 Продаден
8 45 179,00 208,81 4 0 Продаден
8 46 51,90 60,27 1 0 Продаден
8 47 62,70 73,12 1 0 Продаден
8 48 97,10 113,40 2 0 Продаден
8 49 48,60 56,76 1 0 Продаден