Втори комплекс до НСА

Втори комплекс до НСА

Район

Студентски град

Етап на застрояване

Акт 15

Тип имот

жилищен комплекс

ВРЪЗКА С ЕКИП ПРОДАЖБИ

ФеърПлей Интернешънъл АД

Отдел Продажби

инж. Ивайло Панов

моб. тел.: 0888 444 544;

моб. тел.: 0885 600 006

тел.: 02/ 8 199 175

e-mail: d.nateva@fpi.bg 

Изпратете запитване
Вход Етаж Номер на апартамент Застроена площ Обща площ Брой спални Ценa (в Евро) Статус
3A 1 1 59.50 70.03 1 0 Продаден
3A 1 2 74.30 87.84 2 0 Продаден
3A 1 3 77.20 91.37 2 0 Продаден
3A 1 4 58.60 69.28 1 0 Продаден
3A 2 5 64.20 77.18 1 0 Продаден
3A 2 6 80.60 97.39 2 0 Продаден
3A 2 7 83.30 100.77 2 0 Продаден
2 8 65.10 78.26 1 0 Продаден
3A 2 9 66.70 80.18 1 0 Продаден
2 10 57.00 68.52 0 0 Продаден
3A 3 11 64.20 77.18 1 0 Продаден
3A 3 12 80.60 97.39 2 0 Продаден
3A 3 13 83.30 100.77 2 0 Продаден
3A 3 14 65.10 78.26 1 0 Продаден
3A 3 15 66.70 80.18 1 0 Продаден
3 16 57.00 68.52 1 0 Продаден
3A 4 17 64.20 77.18 1 0 Продаден
3A 4 18 80.60 97.39 2 0 Продаден
3A 4 19 83.30 100.77 2 0 Продаден
4 20 65.10 78.26 1 0 Продаден
3A 4 21 66.70 80.18 1 0 Продаден
3A 4 22 57.00 68.52 1 0 Продаден
3A 5 23 64.20 77.18 1 0 Продаден
3A 5 24 80.60 97.39 2 0 Продаден
3A 5 25 83.30 100.77 2 0 Продаден
3A 5 26 65.10 78.26 1 0 Продаден
3A 5 27 66.70 80.18 1 0 Продаден
3A 5 28 57.00 68.52 1 0 Продаден
1 1 124.30 146.96 3 0 Продаден
1 2 83.00 98.43 2 0 Продаден
1 3 52.50 62.07 1 0 Продаден
1 4 74.30 87.84 2 0 Продаден
1 5 59.50 70.35 1 0 Продаден
2 6 135.30 163.48 3 0 Продаден
2 7 91.10 110.44 2 0 Резервиран
2 8 56.00 67.66 1 0 Продаден
2 9 80.60 97.39 2 0 Продаден
2 10 64.20 77.57 1 0 Продаден
3 11 135.30 163.48 3 0 Продаден
3 12 91.10 110.44 2 0 Продаден
3 13 56.00 67.66 1 0 Продаден
3 14 80.60 97.39 2 0 Продаден
3 15 64.20 77.57 1 0 Продаден
4 16 135.30 163.48 3 0 Продаден
4 17 91.10 110.44 2 0 Продаден
4 18 56.00 67.66 1 0 Продаден
4 19 80.60 97.39 2 0 Продаден
4 20 64.20 77.57 1 0 Продаден
5 21 135.30 163.48 3 0 Продаден
5 22 91.10 110.44 2 0 Продаден
5 23 56.00 67.66 1 0 Продаден
5 24 80.60 97.39 2 0 Продаден
5 25 64.20 77.57 1 0 Резервиран
6 26 111.20 131.07 2 0 Продаден
6 27 72.10 84.82 1 0 Продаден
6 28 75.30 88.58 1 0 Продаден
6 29 52.80 61.75 1 0 Продаден
6 30 51.30 59.99 1 0 Продаден
1 1 59.50 69.27 1 0 Продаден
1 2 74.30 87.00 2 0 Продаден
1 3 77.20 90.40 2 0 Продаден
1 4 61.60 71.82 1 0 Продаден
1 5 60.20 70.08 1 0 Продаден
1 6 52.40 61.00 1 0 Продаден
2 7 64.20 76.37 1 0 Резервиран
2 8 80.60 96.35 2 0 Продаден
2 9 83.30 99.68 2 0 Продаден
2 10 65.10 77.44 1 0 Продаден
2 11 66.70 79.35 1 0 Продаден
2 12 57.00 67.81 1 0 Продаден
3 13 64.20 76.37 1 0 Продаден
3 14 80.60 96.35 2 0 Продаден
3 15 83.30 99.68 2 0 Продаден
3 16 65.10 77.44 1 0 Продаден
3 17 66.70 79.35 1 0 Продаден
3 18 57.00 67.81 1 0 Продаден
4 19 64.20 76.37 1 0 Продаден
4 20 80.60 96.35 2 0 Продаден
4 21 83.30 99.68 2 0 Продаден
4 22 65.10 77.44 1 0 Продаден
4 23 66.70 79.35 1 0 Продаден
4 24 57.00 67.81 0 0 Продаден
5 25 64.20 76.37 1 0 Продаден
5 26 80.60 96.35 1 0 Продаден
5 27 83.30 99.68 2 0 Продаден
5 28 65.10 77.44 1 0 Продаден
5 29 66.70 79.35 1 0 Продаден
5 30 57.00 67.81 1 0 Продаден
1 1 124.30 145.43 3 0 Продаден
1 2 83.00 97.47 2 0 Продаден
1 3 52.50 61.48 1 0 Продаден
1 4 74.30 87.00 2 0 Продаден
1 5 59.50 69.27 1 0 Продаден
2 6 135.30 161.73 3 0 Продаден
2 7 91.90 110.05 2 0 Продаден
2 8 56.00 66.94 1 0 Продаден
2 9 80.60 96.35 2 0 Продаден
2 10 64.20 76.37 1 0 Продаден
3 11 135.30 161.73 3 0 Продаден
3 12 91.90 110.05 2 0 Продаден
3 13 56.00 66.94 1 0 Продаден
3 14 80.60 96.35 2 0 Продаден
3 15 64.20 76.37 1 0 Продаден
4 16 135.30 161.73 3 0 Продаден
4 17 91.90 110.05 2 0 Продаден
4 18 56.00 66.94 1 0 Продаден
4 19 80.60 96.35 2 0 Продаден
4 20 64.20 76.37 1 0 Продаден
5 21 135.30 161.73 3 0 Продаден
5 22 91.90 110.05 2 0 Продаден
5 23 56.00 66.94 1 0 Продаден
5 24 80.60 96.35 2 0 Продаден
5 25 64.20 76.37 1 0 Продаден
6 26 111.20 129.84 2 0 Продаден
6 27 72.10 84.03 1 0 Продаден
6 28 75.30 87.76 1 0 Продаден
6 29 52.80 61.19 1 0 Продаден
6 30 51.30 59.46 1 0 Продаден