Комплекс до НСА

Локация:

гр. София, Ул."Проф. Д-р Иван Странски" до НСА

Статус:

завършен

База:

Комплексът се състои от четири жилищни сгради в обща аранжирана градина, с ограда, охрана и система за контрол на достъпа на всеки вход.