ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /ФПП/ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Дружеството е регистрирано на 28 юли 2005 г. и е част от икономическата група на ФеърПлей Интернешънъл АД. ФПП е първото дружество от групата листвано на Българска фондова борса /БФБ/.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на Република България. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството е ориентирано са луксозни апартаментни комплекси на територията на страната, търговски и офис площи в района на град София, центрове за балнеология и рехабилитация .  

От получаването на лиценз до момента фондът успешно осъществи четири процедури по увеличение на капитала си и издаде две облигационни емисии. След четвъртото увеличение през месец април 2008 година, основният капитал  на дружеството възлиза на 55,825 млн. лева. 

Инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ включва 15 проекта от различни пазарни сегменти. Към 30 юни 2013г. дружеството е инвестирало 205 млн. лв. Общата стойност на инвестициите се очаква да достигне 444 млн. лв., а разгърната застроена площ на изградените имоти  - 386 хил. кв. м.

За периода от своето учредяване дружеството се утвърди като лидер на местния пазар за секюритизация на недвижими имоти. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл  АД с 57,3% дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 юридически и физически лица, дребни инвеститори.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Ваканционно селище "Санта Марина" е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D'Excellence Awards, април 2013 г.
  • Ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол е удостоен с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г." от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
  • Ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол притежава Златен приз "Най-добър проект на България 2010" на руското издание „Homes Overseas".
  • Ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект" от международния конкурс „Най-добър проект 2009", организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти" от международния уеб фестивал „Албена 2008".
  • Най-мащабният проект на фонда - ваканционно селище „Санта Марина", гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината" от конкурса „Сграда на годината 2006".
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски", гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.".

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г." на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница" за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник"  - „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г." в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти".

Изпълнителният директор на дружеството -Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление, както и Председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел.

Уеб сайт: http://fpp.bg/